theatr soar, Merthyr Tydfil

Diolchiadau


Buddsoddwyd arian ac amser sylweddol yng Nghanolfan a Theatr Soar. Heb y gefnogaeth ni fyddai’r adeiladau wedi eu hadnewyddu ac felly ni fyddai’r adnodd arbennig hwn ar gael i bobl Merthyr Tudful. Felly, hoffai holl staff ac aelodau Pwyllgor Rheoli Canolfan a Theatr Soar ddiolch o galon i’r ariannwyr a’r unigolion sydd wedi buddsoddi yn yr adeiladau trwy eu cydnabod a’u henwi yma.

DIOLCH YN FAWR

 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Prifysgol Morgannwg Cymraeg i Oedolion
 • Merched y Wawr
 • Mentrau Iaith Cymru Morgannwg Gwent
 • Mentrau Iaith Cymru
 • Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog
 • Cymdeithas Gymraeg Soar
 • Cymdeithas Gymraeg Merthyr
 • Lleisiau Pontmorlais
 • Papur Bro Clochdar
 • Mudiad Meithrin
 • Theatr Nanog
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd y Grug
 • Coleg Merthyr College
 • Cymdeithas Tai Merthyr Tudful/ Merthyr Tydfil Housing Association
 • 3G’s
 • Glamorgan GATES
 • Cymunedau’n Gyntaf Park a’r Dref/Town and Park Communities First
 • GGMT/ VAMT
 • YoMaz!
 • Tydfil Training
 • Safer Merthyr Tydfil
 • MIND
 • Bernardos
 • Stroke Association
 • Côr Meibion Dowlais/ Dowlais Male Voice Choir
 • GW Media
 • Gellideg Foundation
 • WNO
 • Canolfan Cydweithredu Cymru/Wales Co-op Centre
 • Groundwork Trust
 • Celf ar y Blaen/ Head 4 Arts
 • Chapter Arts
 • Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales
 • Gweinidog dros Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis
 • Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Leighton Andrews
 • Dirprwy Gweinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewrop Alun Davies
 • Dafydd Iwan
 • Dafydd Wigley
 • Jocelyn Davies
 • Mike German
 • Alun Ffred Jones
 • Patrick Lewis
 • Hywel Gwynfryn
 • Roy Noble

 

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map