theatr soar, Merthyr Tydfil

Thank you


A substantial amount of time and money has been invested in Canolfan and Theatr Soar. Without this support, the buildings would not have been renovated and this fabulous resource would not be available to the people of Merthyr Tudful. Therefore, all the staff, Theatr and Canolfan Soar’s committee members would like to thank those investors and individuals who ensured that this project was accomplished, by naming them here.

THANK YOU VERY MUCH

 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Prifysgol Morgannwg Cymraeg i Oedolion
 • Merched y Wawr
 • Mentrau Iaith Cymru Morgannwg Gwent
 • Mentrau Iaith Cymru
 • Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog
 • Cymdeithas Gymraeg Soar
 • Cymdeithas Gymraeg Merthyr
 • Lleisiau Pontmorlais
 • Papur Bro Clochdar
 • Mudiad Meithrin
 • Theatr Nanog
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd y Grug
 • Coleg Merthyr College
 • Cymdeithas Tai Merthyr Tudful/ Merthyr Tydfil Housing Association
 • 3G’s
 • Glamorgan GATES
 • Cymunedau’n Gyntaf Park a’r Dref/Town and Park Communities First
 • GGMT/ VAMT
 • YoMaz!
 • Tydfil Training
 • Safer Merthyr Tydfil
 • MIND
 • Bernardos
 • Stroke Association
 • Côr Meibion Dowlais/ Dowlais Male Voice Choir
 • GW Media
 • Gellideg Foundation
 • WNO
 • Canolfan Cydweithredu Cymru/Wales Co-op Centre
 • Groundwork Trust
 • Celf ar y Blaen/ Head 4 Arts
 • Chapter Arts
 • Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales
 • Gweinidog dros Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis
 • Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Leighton Andrews
 • Dirprwy Gweinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewrop Alun Davies
 • Dafydd Iwan
 • Dafydd Wigley
 • Jocelyn Davies
 • Mike German
 • Alun Ffred Jones
 • Patrick Lewis
 • Hywel Gwynfryn
 • Roy Noble

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map