Covid–19 Announcement 28 February 2022

In line with new Welsh Government legislation, there is no need to show a covid pass or wear masks during performances in the Theatre.

We will still ask visitors to :
• Use the contactless e-ticket system
• Use sanitizing stations

Welcome to Canaolfan a Theatr Soar


Canolfan Soar, in the heart of Merthyr Tydfil, is managed by Menter Iaith Merthyr Tudful. The organisation is at the heart of the development of the Welsh Language in the area.

Canolfan Soar is home to a number of local Welsh Language organsiations, such as Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg and Cylch Meithrin Soar. The Canolfan is home also home to two local Welsh language business, Siop Llyfrau’r Enfys and Caffi Soar.

We offer a wide range of activities, workshops, and performances in partnership with many different organisations. Prior to Covid-19, we welcomed around 42,000 people, of every age and background, annually.

At core of our organisation is the aim to provide an environment which builds self-confidence and self-respect, and expands the horizons of our community. Equality and diversity, and the well0being of our community are at the heart of our everyday work.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru

What's On


Y Fenyw Mewn Du

Y Fenyw Mewn Du


02.11.23 - 04.11.23

Y Consortiwm Cymraeg yn cyflwyno Y Fenyw Mewn Du Gan Stephen Malatratt & Susan Hill Cyfieithwyd gan Gwawr Loader Cyfarwyddwyd gan Geinor Styles

Am y tro cyntaf, trwy gyfrwng y Gymraeg, cyfle i brofi sioe lwyddiannus o’r West End sydd wedi bod yn codi ias ar gynulleidfaoedd ers 30 mlynedd.

Hanner awr wedi naw ar Noswyl Nadolig oedd hi …

Bu cyfnod pan nad oedd Arthur Kipps yn credu mewn ysbrydion ond roedd hynny cyn iddo ymweld â Thŷ’r Gors Ddu.

Wedi cyrraedd pen ei dennyn, mae Arthur yn cyflogi actor i’w helpu i adrodd ei stori er mwyn gwaredu’r erchyllterau sy’n hunllef iddo.

Yn dilyn llwyddiant Shirley Valentine, mae’r Consortiwm Cymraeg yn dychwelyd ac yn cynnig llwyfaniad ffres o’r stori frawychus hon. Feiddiwch chi ddod i weld Y Fenyw Mewn Du?

The Welsh language premiere of the West End hit that has been thrilling audiences for 30 years.

It was nine-thirty on Christmas Eve…

There was a time when Arthur Kipps did not believe in ghosts. But that was before he visited Eel Marsh House. In desperation, Arthur hires an actor to help him tell his story and finally rid him of the horrors that haunt him.

Following the success of Shirley Valentine, Y Consortiwm Cymraeg returns with a fresh staging of this terrifying tale. Will you dare to see Y Fenyw Mewn Du?

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions


9,16,23 /10/23 6-7pm

Are you a Welsh learner or somebody who wants to improve your Welsh speaking skills in a creative and fun way? Have you a story to share of spooky experiences of things that go bump in the night?Wales is a land awash with supernatural tales. Every village and vale has a ghost story, every town a tale of the Tylwyth Teg.

Ydych chi’n ddysgwr Cymraeg neu’n rhywun sydd eisiau magu hyder I ddefnyddio’ch Gymraeg mewn ffordd greadigol a hwyliog? Mae Cymru yn wlad llawn chwedlau a straeon. Mae gan bob pentref a bro stori ysbryd, a phob tref stori am y Tylwyth Teg. Oes gennych chi stori am brofiadau arswydus y mae’n rhaid i chi ei rhannu?

Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert

Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert


23.09.23 7:30pm

Mae’r noson arbennig wedi cyrraedd. Mae Organ unigryw Theatr Soar wedi deffro. Yn dilyn taith hir adnewyddiad yr organ, mae’r amser wedi dod i ddathlu ein trysor cymunedol.

The special night has arrived. Theatr Soar’s unique Organ has awakened. Following the long journey of organ renewal, the time has come to celebrate our community treasure.

Khamira - Taith 2023 Tour

Khamira - Taith 2023 Tour


21.09.23 - 7:30pm

Yn Nghanolfan a Theatr Soar rydym yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at groesawu Khamira atom ar nos Iau, Medi’r 21ain, 2023 am 7.30yh. Cyfuniad o gerddoriaeth glasurol Hindustani a cherddoriaeth werin Cymru gyda dylanwadau’n cynnwys Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Kenny Kirkland a chanu Sufi ymysg eraill - bydd hi’n noson fythgofiadwy!

At Canolfan a Theatr Soar we are excited to welcome Khamira for a special concert on Thursday, September 21st, 2023. A combination of classical Hindustani music and Welsh folk music with a diverse influences which include Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Canu Sufi and Kenny Kirkland among others - it will be an unforgettable night!

Khamira: Our music contains multitudes, transcends continents, and is our quest for the truth…

Twitter

Map

Contact


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru