theatr soar, Merthyr Tydfil

Prynu Tocynnau


Swyddfa Docynnau - Fe allwch archebu tocynnau:

Dros y cownter:

Dydd Llun – Dydd Gwener – 9yb – 5yh (yn hwyrach os oes perfformiad)

Dydd Sadwrn – 10yb – 3yp

Dros y ffôn:

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01685 722176

Dydd Llun – Dydd Gwener – 9yb – 5yh (yn hwyrach os oes perfformiad)

Ar-lein:

Cliciwch ar ‘archebwch ar-lein’ ar dudalennau’r sioeau

Ffonio

Gallwch archebu tocynnau drwy ffônio’r Swyddfa Docynnau ar 01685 722176.

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor 9.00-9.00yh Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar-lein

Archebwch eich tocynnau ar unrhyw adeg gyda’n system docynnau ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd. Cliciwch ar gynhyrchiad.

Sut i archebu’ch tocynnau ar-lein:

  • Cliciwch ar Archebwch Ar-lein
  • Dewiswch y dyddiad a’r amser ar gyfer eich perfformiad
  • Dewiswch bris
  • Dewiswch eich seddau neu gadewch i ni ddewis eich seddau drosoch chi
  • Dewiswch y math o docyn a/neu gonsesiwn Porwch drwy fwy o berfformiadau os ydych chi’n dymuno prynu mwy o docynnau neu dewiswch gwblhau’r archeb
  • Edrychwch dros eich archeb a theipiwch unrhyw godau taleb, yna nodwch a ydych chi am gasglu eich archeb neu a ydych chi am i ni ei phostio
  • Rhowch eich manylion personol a’ch manylion talu
  • Cwblhewch yr archeb.

Fe fyddwch yn cael e-bost i gadarnhau bod eich archeb yn llwyddiannus

Cadw Tocynnau
Fe allwn ni gadw tocynnau i chi am hyd at dri diwrnod hyd nes i ni dderbyn eich taliad. Os ydych yn archebu lai na 3 diwrnod cyn y digwyddiad, fe fydd angen i chi dalu ar unwaith. Os nad ydym yn derbyn eich taliad o fewn yr amser hwn fe fyddwn yn canslo’ch tocynnau. Nid ydym yn gallu cadw tocynnau ar gyfer pob un o’n digwyddiadau.

Casglu Tocynnau
Gellir casglu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau unrhywbryd rhwng 9.00-5.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener, neu cyn y perfformiad / digwyddiad.

Gellir talu am y tocynnau gydag arian, siec a mwyafrif y cardiau credyd neu ddebyd poblogaidd.

Sieciau yn daladwy i ‘Theatr Soar’

Mae tâl ychwanegol o 65c pan byddwch yn talu gyda cherdyn dros y ffôn, dros y cownter neu ar-lein.

Consesiynnau
Myfyrwyr mewn addysg llawn amser, yr henoed, y rheiny sydd wedi eu cofrestru’n anabl, y rheiny sy’n hawlio budd-daliadau ac aelodau Equity yn cael gostyngiad ar bris tocynnau. Fel arfer, mae hyn yn golygu gostyngiad o £2 oddi ar y pris llawn.

Mi fydd rhaid dangos tystiolaeth o’r uchod pan yn casglu tocynnau.

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map