theatr soar, Merthyr Tydfil

Llogi


Mae gan Theatr a Chanolfan Soar nifer o ystafelloedd amrywiol i’w llogi am bris rhesymol tu hwnt. Mae’r ddau adeilad ar gael i’w llogi o ddydd Llun o ddydd Sadwrn rhwng 9yb a 9yh.

Am fwy o fanylion cliciwch ar y dolennau perthnasol – gwiriwch fanylion y ddau adeilad a chofiwch bod modd llogi ystafelloedd yn y ddau adeilad os yw’r digwyddiad angen hynny.

Yn yr Adran yma:

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map