theatr soar, Merthyr Tydfil

Amdanom Ni


Theatr Soar – y capel ar ei newydd wedd sy’n dal yn fan cwrdd, cymunedol ac yn cyfoethogi trwy’r celfyddydau.

Cliciwch ar y dewsiadau perthnasol er mwyn dod i wybod mwy am y Theatr a’r Ganolfan arloesol hon. Mae yma rywbeth at bob oed, gallu a diddordeb gan gynnwys caffi / bar a siop lyfrau Gymraeg. Mae pob mudiad Cymraeg lleol yma, mewn un man a staff sy’n barod iawn i helpu.

Yn yr Adran yma:

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map