theatr soar, Merthyr Tydfil

Siop Soar


Mae bob tro croeso cynnes yn Llyfrau’r Enfys, siop llyfrau a chrefftau Cymreig, sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Soar.

Gydag amrywiaeth eang o gynnyrch gan artistiaid a chrefftwyr o Gymru, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Rydym yn stocio cardiau Cymraeg ar gyfer bob achlysur, gemwaith, celf, canhwyllau, anrhegion bach unigryw, a llawer mwy. Mae hefyd gennym ni gasgliad eang o lyfrau Cymraeg, hen a newydd. Mae hefyd yn bosib gwneud archebion ymlaen llaw ar gyfer llyfrau nad sydd ar gael ar y pryd.
Yn ogystal a’n hamrywiaeth o stoc, gallwn hefyd gynnig sesiynau stori a gweithdai ysgrifennu creadigol yn y siop, neu yn y gymuned, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth gyda’r ganolfan, i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i bawb yn y gymuned!

Ebost: siop@merthyrtudful.org

Ffôn: 01685646009

Facebook

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map