theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions

9,16,23 /10/23 6-7pm

Ydych chi’n ddysgwr Cymraeg neu’n rhywun sydd eisiau magu hyder I ddefnyddio’ch Gymraeg mewn

ffordd greadigol a hwyliog?

Mae Cymru yn wlad llawn chwedlau a straeon. Mae gan bob pentref a bro stori ysbryd, a phob tref

stori am y Tylwyth Teg.

Oes gennych chi stori am brofiadau arswydus y mae’n rhaid i chi ei rhannu?


Khamira - Taith 2023 Tour

Khamira - Taith 2023 Tour

21.09.23 - 7:30pm

Yn Nghanolfan a Theatr Soar rydym yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at groesawu Khamira atom ar nos Iau, Medi’r 21ain, 2023 am 7.30yh. Cyfuniad o gerddoriaeth glasurol Hindustani a cherddoriaeth werin Cymru gyda dylanwadau’n cynnwys Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Kenny Kirkland a chanu Sufi ymysg eraill - bydd hi’n noson fythgofiadwy!

At Canolfan a Theatr Soar we are excited to welcome Khamira for a special concert on Thursday, September 21st, 2023. A combination of classical Hindustani music and Welsh folk music with a diverse influences which include Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Canu Sufi and Kenny Kirkland among others - it will be an unforgettable night!

Khamira: Our music contains multitudes, transcends continents, and is our quest for the truth…


Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert

Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert

23.09.23 7:30pm


Y Fenyw Mewn Du

Y Fenyw Mewn Du

02.11.23 - 04.11.23


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map