theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Clwb Drama Soar

Clwb Drama Soar

10 diwrnod o weithdai drama , cyfryngau, cerddoriath a symud trwy gyfrwng gymraeg gyda sioe gwreiddiol wedi ei hysgrifennu gan y pobl ifanc.


Dafydd Iwan

Dafydd Iwan

30/09/22 & 01/10/22 | 7:00yh

Bydd Dafydd Iwan, y Cerddor Chwedlonol Cymreig, ymgyrchydd, gwleidydd, perchennog label recordiau a phensaer, a’r un sy’n gysylltiedig gyda phopeth positif yng Nghymru nawr, ac sydd wedi dwyn calonnau cefnogwyr tîm pêl droed Cymru, yn perfformio yn Theatr Soar Merthyr mewn dau gyngerdd nos Wener Medi’r 30ain a nos Sadwrn Hydref 1af 2022.

Linc Dydd Gwener: https://buytickets.at/canolfanatheatrsoar/728952 Linc Dydd Sadwrn: https://buytickets.at/canolfanatheatrsoar/730390


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map