theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Grŵp Darllen

Grŵp Darllen

Dydd Mercher 11am - 12pm

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg lefel Mynediad.


Grŵp Celf Soar

Grŵp Celf Soar

Dydd Iau (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.


Y Cwis Mawr

Y Cwis Mawr

18/07/24 7:00pm

Wyt ti eisiau ennill tocyn diwrnod ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru? Ymuna â’r rownd leol o’r Cwis Mawr i ennill! Bydd cyfle i’r tîm buddugol gymryd rhan yn rownd derfynol ar faes yr Eisteddfod!


Datganiad ar yr Organ

Datganiad ar yr Organ

Gorffenaf 20fed 4:00yp

Mae’n fraint croesawu Jane Watts yma i Ganolfan a Theatr Soar, Merthyr Tudful am y tro cyntaf i berfformio ar yr organ unigryw sydd wedi ei hadfer i’w llawn goginiant.


TwmpDaith

TwmpDaith

25/07/24 7:30pm

I bob pwrpas – ‘supergroup’ o fand twmpath yw TwmpDaith!


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu siop@merthyrtudful.org


Map