theatr-soar

Beth Sydd Ymlaen


Event Name:

Dyddiad:

Ysgrifennwch Gân

Ysgrifennwch Gân

Nos Llun 6:30pm - 8.30pm (8/4/24 - 20/5/24 *eithrio 6/5/24)

I ddathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol Merthyr Tudful


Son Of Chamber Symphony

Son Of Chamber Symphony

22/03/24 7:30yh

Mae UPROAR - Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru yn dychwelyd gyda’i brosiect diweddaraf ar gyfer 17 o gerddorion, gan hyrwyddo rhai or leisiau mwyaf cyffrous ym myd cerddoriaeth glasurol Cymru heddiw ochr yn ochr a chyfansoddwyr rhyngwladol sydd wedi ennill sawl gwobr.


PERTHYN I DDIHIRYN - Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

PERTHYN I DDIHIRYN - Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

18/04/24 7yh

PERTHYN I DDIHIRYN Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?


Alaw

Alaw

1/03/24 7:30

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi arbennig iawn gyda’r triawd ysblennydd ALAW! Bydd gwesteion arbennig yn ymuno a nhw hefyd, sef y triawd rhagorol VRi ac hefyd y cantores syfrdanol Lisa Jên or grwp cyfoes 9Bach.


Mr Jones

Mr Jones

15/03/2024

Mae Stephen Jones, sy’n gweld ei hun fel seren rygbi nesaf pentref bychan Aberfan newydd gymryd ei gic orau erioed. Tra’n canmol ei hun gyda nyrs leol o’r enw Angharad, mae 150,000 tunnell o lo yn llifo i lawr ochr y bryn tuag at Ysgol lau Pantglas. Darn drama newydd sbon yw ‘Mr Jones’ sy’n cyfuno barddoniaeth ac adroddiadau gair am air gan lygad dystion. Dilynwn Stephen ac Angharad wrth iddynt gwydro trwy’r drychineb yn 1966 ai ganlyniadau enbyd.


Grŵp Celf Soar

Grŵp Celf Soar

Dydd Mawrth (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.


Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Owen Money Jukebox Heroes yn 2016, ac yna Owen Money Jukebox Heroes II yn 2018; Gyda’r trydydd Marwolaethau yn 2021. Mae Owen Money yn ôl gyda sioe fyw, llawn talent arall sy’n cynnwys cerddoriaeth ei raglenni Radio penwythnos poblogaidd ar BBC Cymru; ac wrth gwrs ei arddull unigryw o gomedi a ‘Chymreictod Whit’! Ie rydych chi wedi dyfalu ei bod yn Arwyr Jukebox Owen Money IV! Fodd bynnag, gyda’r pedwerydd dilyniant daw’r rownd derfynol!


 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map