theatr soar, Merthyr Tydfil

Caffi Soar


Coffi o ansawdd, bwyd o ansawdd a chwmni o ansawdd.

Caffi Soar yw’r lle delfrydol i ymlacio gyda ffrindiau dros baned. Mae croeso i bawb yng Nghaffi Soar a croeso Cymraeg a chymreig bob tro. Dyn ni’n denu pob math o bobol o artistiaid, cerddorion, perfformwyr, grwpiau hanes a dysgwyr Cymraeg. Mae WiFi am ddim felly dyma lleoliad ymlaciedig i wneud bach o waith a chwrdd a chydweithwyr.

Rydym yn stocio cynyrch lleol gan gynnwys Chilli of the Valley, Mel Torfaen a chynnyrch Bragdy Twt Lol.

Rydym hefyd yn darparu bwffe a lluniaeth ar gyfer digwyddiadau arbennig. Ffoniwch neu ebostiwch am fanylion.

Facebook

Twitter

Tripadvisor

Ebost: jamtew@yahoo.co.uk

Ffôn: 01685722176

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map