theatr soar, Merthyr Tydfil

Cefnogwch Ni


Mae eich cefnogaeth yn bwysig i ni. Heb eich cefnogaeth fyddem ni ddim yn gallu darparu cymaint o ddigwyddiadau, cyrsiau a chyfleoedd i bobl o bob oedran a chefndir o fewn y gymuned. Yma yn Soar rydym eisiau dangos perfformiadau arloesol, cyffrous a chynnal cyrsiau a dosbarthiadau amrywiol, ffres wedi eu hanelu at ddod â sgiliau newydd a mwy o hyder i bobl leol.

Rydym yn credu bod y theatr yn brofiad sy’n cyfoethogi – i’r gynulleidfa ac i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y broses greadigol fel ei gilydd. Rydym eisiau sicrhau bod pawb yn gallu mynd i’r theatr, waeth beth yw eu cefndir neu sefyllfa.

Trwy brynu tocynnau i’n sioeau ac annog eich ffrindiau i ymuno â chi, rydych yn helpu i gefnogi’r Ganolfan. Ond os hoffech fynd â’r gefnogaeth honno gam ymhellach, mae sawl ffordd arall y gallwch helpu, o wirfoddoli yn ein sioeau i gyfrannu rhoddion o faint bynnag y gallwch ei fforddio gan fod pob rhodd, bach neu fawr, yn help mawr i ni ac yn ein helpu i sicrhau fod pobl yn gallu mwynhau dod i’r Ganolfan Gelfyddydau am flynyddoedd i ddod.

Am ragor o wybodaeth am sioeau a gweithgareddau, neu os hoffech drafod syniad gyda ni:

ffoniwch ni: 01685 722176
neu anfonwch ebost: swyddfasoar@merthyrtudful.org

 

Yn yr adran yma:

 

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Gus Payne, Swyddog Datblygu, siop@merthyrtudful.org


Map