Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru

Beth Sydd Ymlaen


Gwyl Comedi De-Cymru

Gwyl Comedi De-Cymru


3yh - 5yh

Mae ‘Gŵyl Comedi Merthyr’ wedi ail enwi fel ‘Gŵyl Comedi De-Cymru’! Mae’n dod ‘nôl yn 2023 yn well nag erioed!

Dewch i Theatr Soar am brynhawn o gomedi Gymraeg gwych!

Welsh of the West End

Welsh of the West End


Nôs Wener 21ain / Nôs Sadwrn 22ain 07:00pm

Nos Wener Ebrill 21ain a nos Sadwrn Ebrill 22ain, bydd y grwp perfformwyr theatrig WELSH OF THE WEST END sydd gyda dros 18 miliwn o bobl wedi eu gwylio yn dod i Theatr Soar Merthyr.

Mae Welsh of the West End wedi mynd yn feiral, gan ddiddanu cynulleidfaoedd gyda fersiynau bythgofiadwy o glasuron sioeau cerdd. Maent wedi perfformio mewn lleoliadau eiconig fel y Royal Albert Hall a’r London Palladium, a diddanu cynulleidfa fyd eang yn rownd deledu byw, cyfres ITV, Britain’s Got Talent.

Adran Merthyr Tudful - Urdd

Adran Merthyr Tudful - Urdd


5yh - 6yh

Adran Merthyr yn ail ddechrau dydd Llun nesaf, 13eg o Fawrth! 📅Pob nos Lun 🕥5yh-6yh 😄 Blwyddyn 4-6 ❓Theatr Soar, Merthyr 💰 £2 y pen Gweithgareddau amrywiol pob wythnos, gan gynnwys gemau, celf a chrefft, chwaraeon, cerddoriaeth, drama a llawer fwy! 🎬🎶🎨⚽️ Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda lucyjones@urdd.org / haritimms@urdd.org / eleri@merthyrtudful.cymru

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru