Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru

Beth Sydd Ymlaen


PERTHYN I DDIHIRYN - Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

PERTHYN I DDIHIRYN - Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?


18/04/24 7yh

PERTHYN I DDIHIRYN Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

Ysgrifennwch Gân

Ysgrifennwch Gân


Nos Llun 6:30pm - 8.30pm (8/4/24 - 20/5/24 *eithrio 6/5/24)

I ddathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol Merthyr Tudful

Son Of Chamber Symphony

Son Of Chamber Symphony


22/03/24 7:30yh

Mae UPROAR - Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru yn dychwelyd gyda’i brosiect diweddaraf ar gyfer 17 o gerddorion, gan hyrwyddo rhai or leisiau mwyaf cyffrous ym myd cerddoriaeth glasurol Cymru heddiw ochr yn ochr a chyfansoddwyr rhyngwladol sydd wedi ennill sawl gwobr.

Mr Jones

Mr Jones


15/03/2024

Mae Stephen Jones, sy’n gweld ei hun fel seren rygbi nesaf pentref bychan Aberfan newydd gymryd ei gic orau erioed. Tra’n canmol ei hun gyda nyrs leol o’r enw Angharad, mae 150,000 tunnell o lo yn llifo i lawr ochr y bryn tuag at Ysgol lau Pantglas. Darn drama newydd sbon yw ‘Mr Jones’ sy’n cyfuno barddoniaeth ac adroddiadau gair am air gan lygad dystion. Dilynwn Stephen ac Angharad wrth iddynt gwydro trwy’r drychineb yn 1966 ai ganlyniadau enbyd.

Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final

Owen Moneys Jukebox Heroes 4th & Final


Yn dilyn llwyddiant ysgubol Owen Money Jukebox Heroes yn 2016, ac yna Owen Money Jukebox Heroes II yn 2018; Gyda’r trydydd Marwolaethau yn 2021. Mae Owen Money yn ôl gyda sioe fyw, llawn talent arall sy’n cynnwys cerddoriaeth ei raglenni Radio penwythnos poblogaidd ar BBC Cymru; ac wrth gwrs ei arddull unigryw o gomedi a ‘Chymreictod Whit’! Ie rydych chi wedi dyfalu ei bod yn Arwyr Jukebox Owen Money IV! Fodd bynnag, gyda’r pedwerydd dilyniant daw’r rownd derfynol!

Grŵp Celf Soar

Grŵp Celf Soar


Dydd Mawrth (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.

Alaw

Alaw


1/03/24 7:30

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi arbennig iawn gyda’r triawd ysblennydd ALAW! Bydd gwesteion arbennig yn ymuno a nhw hefyd, sef y triawd rhagorol VRi ac hefyd y cantores syfrdanol Lisa Jên or grwp cyfoes 9Bach.

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru