Cyhoeddiad Covid-19 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth newydd llywodraeth Cymru, does dim angen Pas Covid i fynychu perfformiadau yn y Theatr

Rydym yn parhau i ofyn i chi :

• Ddefnyddio system e-docynnau di-gyffwrdd
• Ddefnyddio Gorsafoedd diheintio

Croeso i Ganolfan a Theatr Soar


 Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal. 

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal wedi ymgartrefu yma yng Nghanolfan Soar sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg a Chylch Meithrin Soar. Mae’r Ganolfan hefyd yn lleoliad i gwmnïau Cymraeg ei hiaith, sef Siop Lyfrau’r Enfys, a Chaffi Soar.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau mewn partneriaeth â sefydliadau sydd yn ysgogi cyfranogiad. Cyn cyfnod Covid-19, croesawyd tua 42,000 o bobl o bob oedran a chefndir yn flynyddol.

Wrth wraidd ein sefydliad mae darparu amgylchfyd sy'n adeiladu hunan hyder a hunan barch ac yn ehangu gorwelion ein cymuned. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth a llesiant ein cymuned wrth wraidd ein gwaith bob dydd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru

Beth Sydd Ymlaen


Y Fenyw Mewn Du

Y Fenyw Mewn Du


02.11.23 - 04.11.23

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions

Y Fenyw Mewn Du - Sesiynnau Adrodd Straeon - Storytelling Sessions


9,16,23 /10/23 6-7pm

Ydych chi’n ddysgwr Cymraeg neu’n rhywun sydd eisiau magu hyder I ddefnyddio’ch Gymraeg mewn

ffordd greadigol a hwyliog?

Mae Cymru yn wlad llawn chwedlau a straeon. Mae gan bob pentref a bro stori ysbryd, a phob tref

stori am y Tylwyth Teg.

Oes gennych chi stori am brofiadau arswydus y mae’n rhaid i chi ei rhannu?

Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert

Cyngerdd Lansio Organ Soar - Soar Organ Launch Concert


23.09.23 7:30pm

Khamira - Taith 2023 Tour

Khamira - Taith 2023 Tour


21.09.23 - 7:30pm

Yn Nghanolfan a Theatr Soar rydym yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at groesawu Khamira atom ar nos Iau, Medi’r 21ain, 2023 am 7.30yh. Cyfuniad o gerddoriaeth glasurol Hindustani a cherddoriaeth werin Cymru gyda dylanwadau’n cynnwys Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Kenny Kirkland a chanu Sufi ymysg eraill - bydd hi’n noson fythgofiadwy!

At Canolfan a Theatr Soar we are excited to welcome Khamira for a special concert on Thursday, September 21st, 2023. A combination of classical Hindustani music and Welsh folk music with a diverse influences which include Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Canu Sufi and Kenny Kirkland among others - it will be an unforgettable night!

Khamira: Our music contains multitudes, transcends continents, and is our quest for the truth…

Twitter

Map

Cysylltu


01685 722176

swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org

Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru