Y Fenyw Mewn Du


Y Fenyw Mewn Du

Y Consortiwm Cymraeg yn cyflwyno Y Fenyw Mewn Du Gan Stephen Malatratt & Susan Hill Cyfieithwyd gan Gwawr Loader Cyfarwyddwyd gan Geinor Styles

Am y tro cyntaf, trwy gyfrwng y Gymraeg, cyfle i brofi sioe lwyddiannus o’r West End sydd wedi bod yn codi ias ar gynulleidfaoedd ers 30 mlynedd.

Hanner awr wedi naw ar Noswyl Nadolig oedd hi …

Bu cyfnod pan nad oedd Arthur Kipps yn credu mewn ysbrydion ond roedd hynny cyn iddo ymweld â Thŷ’r Gors Ddu.

Wedi cyrraedd pen ei dennyn, mae Arthur yn cyflogi actor i’w helpu i adrodd ei stori er mwyn gwaredu’r erchyllterau sy’n hunllef iddo.

Yn dilyn llwyddiant Shirley Valentine, mae’r Consortiwm Cymraeg yn dychwelyd ac yn cynnig llwyfaniad ffres o’r stori frawychus hon. Feiddiwch chi ddod i weld Y Fenyw Mewn Du?

The Welsh language premiere of the West End hit that has been thrilling audiences for 30 years.

It was nine-thirty on Christmas Eve…

There was a time when Arthur Kipps did not believe in ghosts. But that was before he visited Eel Marsh House. In desperation, Arthur hires an actor to help him tell his story and finally rid him of the horrors that haunt him.

Following the success of Shirley Valentine, Y Consortiwm Cymraeg returns with a fresh staging of this terrifying tale. Will you dare to see Y Fenyw Mewn Du?

Clywch stori Y Fenyw Mewn Du gyda Sibrwd I gefnogi rhai sy’n dysgu Cymraeg, bydd Sibrwd – ap mynediad iaith – ar gael yn rhai o berfformiadau Y Fenyw Mewn Du i’ch tywys trwy’r ddrama, os ydych yn siarad Cymraeg yn rhugl neu beidio. Trwy gyfrwng llais yn y glust mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan, felly byddwch chi byth yn colli mas ar y stori. Mae ar gael i ddefnyddio ar eich ffonau symudol. I archebu tocynnau ar gyfer un o’r perfformiadau Sibrwd, cysylltwch â ni.

To support those of you who are learning Welsh, Sibrwd – a language access app – will be available at selected performances of Y Fenyw Mewn Du to guide you through the play, whatever your level of fluency in Welsh. By means of a voice in the ear the app conveys in English what is being said on stage and is available to use on your mobile phones.

To book tickets for a Sibrwd performance please contact us.

£12/£10 (+booking fee)

__


02.11.23 - 03.11.23

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map