PERTHYN I DDIHIRYN - Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?


PERTHYN I DDIHIRYN -  Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

PERTHYN I DDIHIRYN Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

PERTHYN I DDIHIRYN Ai Cymro gynllwyniodd i ladd JFK?

sgwrs yn Gymraeg gyda (conversation in Welsh with) Dafydd Wigley

Elusen Gofrestredig/Registered Charity 1124473. Cwmni divy Warant/Company by Guarantee 06249902

£10

18/04/24 7pm

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map