Adran Merthyr Tudful - Urdd


Adran Merthyr Tudful - Urdd

Adran Merthyr yn ail ddechrau dydd Llun nesaf, 13eg o Fawrth! 📅Pob nos Lun 🕥5yh-6yh 😄 Blwyddyn 4-6 ❓Theatr Soar, Merthyr 💰 £2 y pen Gweithgareddau amrywiol pob wythnos, gan gynnwys gemau, celf a chrefft, chwaraeon, cerddoriaeth, drama a llawer fwy! 🎬🎶🎨⚽️ Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda lucyjones@urdd.org / haritimms@urdd.org / eleri@merthyrtudful.cymru

Adran Merthyr yn ail ddechrau dydd Llun nesaf, 13eg o Fawrth!
📅Pob nos Lun
🕥5yh-6yh
😄 Blwyddyn 4-6
❓Theatr Soar, Merthyr
💰 £2 y pen
Gweithgareddau amrywiol pob wythnos, gan gynnwys gemau, celf a chrefft, chwaraeon, cerddoriaeth, drama a llawer fwy! 🎬🎶🎨⚽️
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda lucyjones@urdd.org / haritimms@urdd.org / eleri@merthyrtudful.cymru

£2

5pm - 6pm

All events.

Get in Touch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map