Welsh of the West End


Welsh of the West End

Nos Wener Ebrill 21ain a nos Sadwrn Ebrill 22ain, bydd y grwp perfformwyr theatrig WELSH OF THE WEST END sydd gyda dros 18 miliwn o bobl wedi eu gwylio yn dod i Theatr Soar Merthyr.

Mae Welsh of the West End wedi mynd yn feiral, gan ddiddanu cynulleidfaoedd gyda fersiynau bythgofiadwy o glasuron sioeau cerdd. Maent wedi perfformio mewn lleoliadau eiconig fel y Royal Albert Hall a’r London Palladium, a diddanu cynulleidfa fyd eang yn rownd deledu byw, cyfres ITV, Britain’s Got Talent.

Y Grwp Welsh of the West End ar eu ffordd i Theatr Soar Merthyr.

Nos Wener Ebrill 21ain a nos Sadwrn Ebrill 22ain, bydd y grwp perfformwyr theatrig WELSH OF THE WEST END sydd gyda dros 18 miliwn o bobl wedi eu gwylio yn dod i Theatr Soar Merthyr.

Mae Welsh of the West End wedi mynd yn feiral, gan ddiddanu cynulleidfaoedd gyda fersiynau bythgofiadwy o glasuron sioeau cerdd. Maent wedi perfformio mewn lleoliadau eiconig fel y Royal Albert Hall a’r London Palladium, a diddanu cynulleidfa fyd eang yn rownd deledu byw, cyfres ITV, Britain’s Got Talent.

Yn 2022, perfformion hwn yn West End Live yn Sgwar Trafalgar, a nhw oedd prif berfformwyr Pride Cymru, yn cefnogi Michael Ball ac Alfie Boe ar eu taith haf, ac maent wedi gweithio gydag Undeb Rygbi Cymru wrth ddiddanu y gynulleidfa o 75,000 cyn gemau rhyngwladol. Mae’r grwp yn cynnwys perfformwyr o sioeau fel Les Miserables, Phantom of the Opera a Wicked; ac maent wedi ymddangos yn What’s on Stage, Official London Theatre a’r BBC.

Gwesteion ar gyfer cyngerdd nos Wenes y 21ain fydd CAST Performance Academy a’r gwesteion ar gyfer cyngerdd nos Sadwrn yr 22ain fydd Merthyr Performance Company.

Mae Tocynau ar gael nawr o Theatr Soar, rhif ffon 01685 722176

£25.00

Nôs Wener 21ain / Nôs Sadwrn 22ain 07:00pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map