Son Of Chamber Symphony


Son Of Chamber Symphony

Mae UPROAR - Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru yn dychwelyd gyda’i brosiect diweddaraf ar gyfer 17 o gerddorion, gan hyrwyddo rhai or leisiau mwyaf cyffrous ym myd cerddoriaeth glasurol Cymru heddiw ochr yn ochr a chyfansoddwyr rhyngwladol sydd wedi ennill sawl gwobr.

Tri darn newydd o gerddoriaeth glasurol feiddgar a fydd yn mynd â chi ar daith, wediu hysbrydoli gan fywyd cyfoes yng Nghymru ac yn ymateb iddo. Bydd UPROAR hefyd yn performio cerddoriaeth gan gyfansoddwyr rhyngwladol adnabyddus. Mae trac sain deinamig Olga Neuwirth yn ategu ffilm haniaethol chwareus Viking Eggeling yn ei darn 'Symphonie Diagonale. Ac yn 'Son of Chamber Symphony' gan John Adams, cyfansoddwr byw mwyaf poblogaidd y byd, disgrifiwyd y symudiad olaf yn y Los Angeles Times fel !.one of those Adams bucking-bronco blastoffs, riveting and full of surprises."

£8 full Price, £5 Young People/Groups of 10 or more

22/03/24 7:30yh

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map