Mr Jones


Mr Jones

Mae Stephen Jones, sy’n gweld ei hun fel seren rygbi nesaf pentref bychan Aberfan newydd gymryd ei gic orau erioed. Tra’n canmol ei hun gyda nyrs leol o’r enw Angharad, mae 150,000 tunnell o lo yn llifo i lawr ochr y bryn tuag at Ysgol lau Pantglas. Darn drama newydd sbon yw ‘Mr Jones’ sy’n cyfuno barddoniaeth ac adroddiadau gair am air gan lygad dystion. Dilynwn Stephen ac Angharad wrth iddynt gwydro trwy’r drychineb yn 1966 ai ganlyniadau enbyd.

Mae Stephen Jones, sy'n gweld ei hun fel seren rygbi nesaf pentref bychan Aberfan newydd gymryd ei gic orau erioed. Tra'n canmol ei hun gyda nyrs leol o'r enw Angharad, mae 150,000 tunnell o lo yn llifo i lawr ochr y bryn tuag at Ysgol lau Pantglas. Darn drama newydd sbon yw 'Mr Jones' sy'n cyfuno barddoniaeth ac adroddiadau gair am air gan lygad dystion. Dilynwn Stephen ac Angharad wrth iddynt gwydro trwy'r drychineb yn 1966 ai ganlyniadau enbyd.

Ysgrifennwyd gan: Liam Holmes

Cyfarwyddwr: Michael Neri

Perfformwyd gan: Liam Holmes, Tanwen Stokes

£10 General, £8 Concession

15/03/2024

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map