Khamira - Taith 2023 Tour


Khamira - Taith 2023 Tour

Yn Nghanolfan a Theatr Soar rydym yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at groesawu Khamira atom ar nos Iau, Medi’r 21ain, 2023 am 7.30yh. Cyfuniad o gerddoriaeth glasurol Hindustani a cherddoriaeth werin Cymru gyda dylanwadau’n cynnwys Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Kenny Kirkland a chanu Sufi ymysg eraill - bydd hi’n noson fythgofiadwy!

At Canolfan a Theatr Soar we are excited to welcome Khamira for a special concert on Thursday, September 21st, 2023. A combination of classical Hindustani music and Welsh folk music with a diverse influences which include Miles Davis, Llio Rhydderch, Pat Metheny, Canu Sufi and Kenny Kirkland among others - it will be an unforgettable night!

Khamira: Our music contains multitudes, transcends continents, and is our quest for the truth…

Mae'r band cerddoriaeth byd Indo-Gymreig Khamira yn ymweld â Theatr Soar
am y tro cynta'.
Yn cynnwys 3 cerddor o Gymru a 3 o India, mae Khamira yn perfformio
'Cerddoriaeth Byd Byr-fyfyr' – yn cyfuno cerddoriaeth werin Gymreig,
cerddoriaeth glasurol Hindustani, jazz a roc.
Mae Khamira wedi perfformio mewn Gwŷliau ledled y byd o India i Dde Korea
ers ei taith diwetha' o Gymru a gwnaethant ryddhau ei hail albym
'Undod/Unity' y llynedd.

Ma' cerddoriaeth Khamira yn gymysgedd llwyr o Gerddoriaeth Byd –
dychmygwch gerddoriaeth sinematig Pat Metheny a band ffync Miles Davis o'r
70au wedi ei plethu gyda alawon gwerin Cymru a cherddoriaeth glasurol India.
Noson o gerddoriaeth Byd o Gymru a India i'w gofio.
Ariannwyd y perfformiad yma gan gynllun 'Noson Allan/Night Out' y Cyngor
Celfyddydau Cymru.
https://www.khamira.net/
“Hawdd deall pam mae'r band yn disgrifio ei cerddoriaeth fel rhywbeth rhwng
ffync tywyll Miles Davis yn y 70au a cherddoriaeth sinematig Pat Metheny” -
Barn
"Exhilarating and mesmeric" - AP Reviews
"A true fusion of Welsh and Indian folk and classical music with a healthy
injection of Big Fun-era Miles Davis...Khamira have shown there is a real
audience for this kinf of music in Wales " - Wales Arts Review
Khamira:
Tomos Williams – trwmped, Aditya Balani – gitar, Suhail Yusuf Khan – sarangi,
llais, Aidan Thorne – bas, Mark O'Connor – dryms, Vishal Nagar – tabla,

£12

21.09.23 - 7:30pm

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map