Jemima


Jemima

JEMIMA GAN JEREMY TURNER Jemima. Dyma gynhyrchiad cyffroes, newydd am un o fenywod pwysicaf yn hanes Cymru – Jemima Nicholas. Hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi, a lot o hwyl wrth i ni roi sylw i’r arwes Gymreig o Sir Benfro. Addas i blant 7+

JEMIMA
GAN JEREMY TURNER

Jemima. Dyma gynhyrchiad cyffroes, newydd am un o fenywod pwysicaf yn hanes Cymru – Jemima Nicholas. Hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi, a lot o hwyl wrth i ni roi sylw i’r arwes Gymreig o Sir Benfro. Addas i blant 7+

 


30ain o Mehefin am 10yb

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map