Grŵp Celf Soar


Grŵp Celf Soar

Grŵp celf wythnosol dan arweiniad yr artist Gus Payne.

Dewch â’ch deunyddiau peintio a lluniadu eich hun i greu celf gyda thema wythnosol, tra’n ymarfer pa bynnag sgiliau Cymraeg sydd gennych. O ddechreuwyr i hyfedr, croeso i bob lefel (mewn celf neu Gymraeg).

Gweithgaredd am ddim


Dydd Iau (yn ystod y tymor), 1yh - 3yh

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map