Alaw


Alaw

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi arbennig iawn gyda’r triawd ysblennydd ALAW! Bydd gwesteion arbennig yn ymuno a nhw hefyd, sef y triawd rhagorol VRi ac hefyd y cantores syfrdanol Lisa Jên or grwp cyfoes 9Bach.

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi arbennig iawn gyda'r triawd ysblennydd ALAW!
Bydd gwesteion arbennig yn ymuno a nhw hefyd, sef y triawd rhagorol VRi ac hefyd y cantores
syfrdanol Lisa Jên or grwp cyfoes 9Bach.

Full price £15.00, Concessions £12.00

1/03/24 7:30

Digwyddiadau i gyd.

Cysylltwch...


01685 722176 | swyddfasoar@merthyrtudful.org

Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Lisbeth McLean, Prif Swyddog, lis@merthyrtudful.org
Eleri Walters, Swyddog Datblygu, eleri@merthyrtudful.cymru


Map